chapeau w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chapeau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo] RZECZOW. m

II.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo] WYKRZYK. inf

III.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo]

bowler (hat) Brit
derby (hat) Am
trilby Brit
chapeau de roue MOTOR

IV.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo]

Zobacz też baver

Tłumaczenia dla hasła chapeau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chapeau w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chapeau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
trilby Brit

Tłumaczenia dla hasła chapeau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chapeau Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文