chasseur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chasseur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.chass|eur (chasseuse) [ʃasœʀ, øz] RZECZOW. m (ż) CHASSE

III.chass|eur (chasseuse) [ʃasœʀ, øz]

chasseur de têtes lit, fig

Zobacz też sauce

chasseur-cueilleur <pl chasseurs-cueilleurs> [ʃasœʀkœjœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła chasseur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chasseur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chasseur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła chasseur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chasseur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文