chats w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chats w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też appeler

4. appeler (faire venir):

II.en appeler à CZASOW. przech. obj.indir.

chat-huant <pl chats-huants> [ʃayɑ̃] RZECZOW. m

poisson-chat <pl poissons-chats> [pwasɔ̃ʃa] RZECZOW. m

langue-de-chat <pl langues-de-chat> [lɑ̃ɡdəʃa] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chats w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chats w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chats w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chat2 [tʃat] RZECZOW. m INFOR

chat-huant <chats-huants> [ʃayɑ̃] RZECZOW. m

langue-de-chat <langues-de-chat> [lɑ̃gdəʃa] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
cat litter Brit

Tłumaczenia dla hasła chats w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chats Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cat litter Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文