chaud w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chaud w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.chaud (chaude) [ʃo, ʃod] PRZYMIOT.

1. chaud:

II.chaud (chaude) [ʃo, ʃod] PRZYSŁ.

chaud m (chaleur):

Zobacz też souffler, sang, larme, gorge, fer

1. sang PHYSIOL:

le sang a coulé fig

Zwroty:

1. larme PHYSIOL:

1. gorge ANAT:

tenir qn à la gorge lit
tenir qn à la gorge fig
fer de lance lit, fig

chaud-froid <pl chauds-froids> [ʃofʀwɑ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła chaud w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chaud w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chaud w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła chaud w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

chaud Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

il/elle a eu chaud inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文