chef-d'œuvre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chef-d'œuvre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chef-d'œuvre <pl chefs-d'œuvre> [Brit ʃeɪˈdəːvr(ə), Am ˌʃeɪˈdʊvrə] RZECZOW.

II.classic [Brit ˈklasɪk, Am ˈklæsɪk] PRZYMIOT. (all contexts)

Tłumaczenia dla hasła chef-d'œuvre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chef-d'œuvre <pl chefs-d'œuvre> [ʃɛdœvʀ] RZECZOW. m

II.critique [kʀitik] RZECZOW. mf (commentateur)

III.critique [kʀitik] RZECZOW. ż

1. considérer (juger):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

chef-d'œuvre w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文