chercher w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chercher w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. chercher (essayer de trouver):

3. chercher (quérir):

4. chercher:

Zobacz też quatorze, pou, bête, aiguille

quatorze [katɔʀz] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

1. bête (pas intelligent):

Tłumaczenia dla hasła chercher w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

chercher w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chercher w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chercher w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

chercher Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文