chevaux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chevaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o] RZECZOW. m

1. cheval ZOOL:

à (dos de) cheval
à cheval!

III.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

cheval à bascule JEUX
cheval de saut SPORT
cheval de Troie (gén) INFOR

IV.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

Zobacz też sabot, petit

I.petit (petite) [p(ə)ti, it] PRZYMIOT.

1. petit personne, pied, objet, arbre, entreprise:

3. petit (en âge):

4. petit (en quantité, prix, force):

7. petit (pour minimiser):

a little favour Brit
give me a ring Brit
to make a fuss of sb Brit

II.petit (petite) [p(ə)ti, it] RZECZOW. m (ż)

1. petit:

the kids inf

III.petit (petite) [p(ə)ti, it] PRZYSŁ.

1. petit (jeune animal):

petit aigle ZOOL
petit bleu dated
petit coin inf (toilettes) euph
loo Brit inf
petit coin inf (toilettes) euph
to go to the loo Brit inf
loo Brit inf
to go to the loo Brit inf
petit juif inf
petit quart NAUT
petite annonce PRESSE
petite annonce PRESSE
petite reine SPORT
petites classes inf ECOLE
ludo sg

cheval-vapeur <pl chevaux-vapeur> [ʃ(ə)valvapœʀ, ʃ(ə)vovapœʀ] RZECZOW. m

queue-de-cheval <pl queues-de-cheval> [kødʃəval] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła chevaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dresseur/-euse m/ż de chevaux

chevaux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chevaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cheval <-aux> [ʃ(ə)val, o] RZECZOW. m

II.cheval <-aux> [ʃ(ə)val, o] PRZYSŁ.

cheval-vapeur <chevaux-vapeur> [ʃ(ə)valvapœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chevaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chevaux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文