cheveux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cheveux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sèche-cheveux, sèche-cheveu <pl sèche-cheveux> [sɛʃʃəvø] RZECZOW. m

I.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø] RZECZOW. m

1. cheveu (poil):

cheveu mpl (chevelure):

III.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

IV.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

cheveu-de-Vénus <pl cheveux-de-Vénus> [ʃəvødvenys] RZECZOW. m BOT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cheveux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cheveux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cheveux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sèche-cheveux [sɛʃʃəvø] RZECZOW. m inv

cheveu <x> [ʃ(ə)vø] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cheveux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cheveux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文