chien: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chien: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn] PRZYMIOT. inf

V.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

chien fou fig

VI.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

merci mon chien inf, iron

Zobacz też saucisse, rage, quille, faïence, caravane

2. rage (fureur):

chien-chien <pl chiens-chiens> [ʃjɛ̃ʃjɛ̃] RZECZOW. m inf

maître-chien, maitre-chien <pl maîtres-chiens, maitres-chiens> [mɛtʀəʃjɛ̃] RZECZOW. m

chien-assis <pl chiens-assis> [ʃjɛ̃asi] RZECZOW. m

chien-loup <pl chiens-loups> [ʃjɛ̃lu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła chien: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chien: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chien: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.chien [ʃjɛ̃] PRZYMIOT. inv (avare)

Tłumaczenia dla hasła chien: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chien: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文