chou w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chou w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.chou <pl choux> [ʃu] PRZYMIOT. inv

II.chou <pl choux> [ʃu] RZECZOW. m

Zobacz też palmiste, oreille, chèvre

1. oreille ANAT:

Zwroty:

to give sb a ticking off Brit inf

I.chèvre [ʃɛvʀ] RZECZOW. m (fromage)

II.chèvre [ʃɛvʀ] RZECZOW. ż

chou-fleur <pl choux-fleurs> [ʃuflœʀ] RZECZOW. m

chou-rave <pl choux-raves> [ʃuʀav] RZECZOW. m

chou-navet <pl choux-navets> [ʃunavɛ] RZECZOW. m

chou frisé [ʃu fʀize] RZECZOW. m

coupe-choux, coupe-chou <pl coupe-choux> [kupʃu] RZECZOW. m inf

Tłumaczenia dla hasła chou w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chou w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chou w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła chou w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chou Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文