ciel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ciel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. ciel < pl cieux> (firmament):

ciel liter

Zobacz też aider

1. aider (prêter son concours à):

gratte-ciel <pl gratte-ciel, gratte-ciels> [ɡʀatsjɛl] RZECZOW. m

arc-en-ciel <pl arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła ciel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ciel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ciel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ciel <cieux [ou s]> [sjɛl, sjø] RZECZOW. m

gratte-ciel [gʀatsjɛl] RZECZOW. m inv

arc-en-ciel <arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ciel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ciel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文