cigarette w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cigarette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cigarette [siɡaʀɛt] RZECZOW. ż

e-cigarette [isiɡaʀɛt] RZECZOW. ż

e-cigarette → cigarette électronique

fume-cigarette <pl fume-cigarette, fume-cigarettes> [fymsiɡaʀɛt] RZECZOW. m

porte-cigarettes, porte-cigarette <pl porte-cigarettes> [pɔʀt(ə)siɡaʀɛt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła cigarette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cigarette w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cigarette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cigarette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cigarette Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文