clé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła clé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. clé TECH (de serrure, mécanisme, conserve):

III.à la clé PRZYSŁ. (comme enjeu)

clé à bougie MOTOR
plug spanner Brit Brit
clé à bougie MOTOR
clé de contact MOTOR
clé à sardines GASTR
clé à sardines GASTR
clé USB INFOR
Allen key ® Brit
clé de voûte ARCHIT fig

mot-clé <pl mots-clés> [mokle] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła clé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

clé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła clé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mot-clé <mots-clés> [mokle] RZECZOW. m

poste-clé <postes-clés> [pɔstəkle] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła clé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

clé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

clé z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文