clair w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła clair w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.clair (claire) [klɛʀ] PRZYMIOT.

6. clair (sans équivoque):

II.clair (claire) [klɛʀ] PRZYSŁ.

clair-obscur <pl clairs-obscurs> [klɛʀɔbskyʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła clair w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

clair w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła clair w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.clair(e) [klɛʀ] RZECZOW. m(ż)

clair-obscur <clairs-obscurs> [klɛʀɔpskyʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła clair w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

clair Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文