claire w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła claire w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też clair

I.clair (claire) [klɛʀ] PRZYMIOT.

6. clair (sans équivoque):

II.clair (claire) [klɛʀ] PRZYSŁ.

I.clair (claire) [klɛʀ] PRZYMIOT.

6. clair (sans équivoque):

II.clair (claire) [klɛʀ] PRZYSŁ.

claire-voie, clairevoie <pl claires-voies, clairesvoies> [klɛʀvwɑ] RZECZOW. ż

clair-obscur <pl clairs-obscurs> [klɛʀɔbskyʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła claire w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

claire w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła claire w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.clair(e) [klɛʀ] RZECZOW. m(ż)

claire-voie <claires-voies> [klɛʀvwa] RZECZOW. ż

clair-obscur <clairs-obscurs> [klɛʀɔpskyʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła claire w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

claire Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文