clandestin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła clandestin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.clandestin (clandestine) [klɑ̃dɛstɛ̃, in] PRZYMIOT.

II.clandestin (clandestine) [klɑ̃dɛstɛ̃, in] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła clandestin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

clandestin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła clandestin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła clandestin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

clandestin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

passager(-ère) m (ż) clandestin(e)

clandestin Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文