classe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła classe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. classe ECOLE:

form Brit
form Brit
a rowdy form Brit

Zobacz też Classe de neige

classe-relais <pl classes-relais> [klasʀəlɛ] RZECZOW. ż

sous-classe <pl sous-classes> [suklas] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła classe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

classe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła classe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. classe ECOLE:

II.classer [klɑse] CZASOW. zwrotny (obtenir un certain rang)

Tłumaczenia dla hasła classe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

classe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

I'm in Year ...

classe Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

classe z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文