cloche w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cloche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też déménager

II.clocher [klɔʃe] CZASOW. nieprzech. inf (être défectueux)

cloche-pied, clochepied <à cloche-pied,à clochepied> [aklɔʃpje] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła cloche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cloche w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cloche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cloche2 [klɔʃ] PRZYMIOT. inf

II.cloche2 [klɔʃ] RZECZOW. ż inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cloche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cloche Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文