club w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła club w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też fauteuil, Classe de neige, classe

1. classe ECOLE:

form Brit
form Brit
a rowdy form Brit

fan-club <pl fans-clubs> [fanklœb] RZECZOW. m

hôtel-club <pl hôtels-clubs> [otɛlklœb] RZECZOW. m

ciné-club <pl ciné-clubs> [sineklœb] RZECZOW. m (groupe, lieu)

yacht-club <pl yacht-clubs> [ˈjotklœb] RZECZOW. m

aéro-club <pl aéro-clubs>, aéroclub <pl aéroclubs> [aeʀoklœb] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła club w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

club w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła club w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

night-club <night-clubs> [najtklœb] RZECZOW. m

aéro-club <aéro-clubs>, aéroclub [aeʀoklœb] RZECZOW. m

ciné-club <ciné-clubs> [sineklœb] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła club w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

club Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文