cocotte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cocotte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cocotte-minute® <pl cocottes-minute> [kɔkɔtminyt] RZECZOW. ż

cocotter, cocoter [kɔkɔte] CZASOW. nieprzech. slang

Tłumaczenia dla hasła cocotte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cocotte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cocotte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cocotte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cocotte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文