coin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła coin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. coin (angle):

4. coin (lieu d'habitation):

coin-coin, coincoin [kwɛ̃kwɛ̃] RZECZOW. m <pl coin-coin> also onomat

chasse-coin <pl chasse-coins> [ʃaskwɛ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła coin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

coin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła coin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

coin-repas <coins-repas> [kwɛ̃ʀəpa] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła coin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

coin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文