coincée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła coincée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.coincé (coincée) [kwɛ̃se] CZASOW. pp

coincé → coincer

II.coincé (coincée) [kwɛ̃se] PRZYMIOT.

Zobacz też coincer

Tłumaczenia dla hasła coincée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

coincée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła coincée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

coincé(e) [kwɛ̃se] PRZYMIOT. inf

II.coincer [kwɛ̃se] CZASOW. nieprzech. (poser problème)

Tłumaczenia dla hasła coincée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

coincée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文