col w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła col w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. col (cou):

col dated
col blanc SOZIOL
col bleu SOZIOL
col du fémur ANAT
polo neck Brit

cache-col <pl cache-col, cache-cols> [kaʃkɔl] RZECZOW. m

col-de-cygne <pl cols-de-cygne> [kɔldəsiɲ] RZECZOW. m

col-vert <pl cols-verts>, colvert [kɔlvɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła col w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

col w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła col w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła col w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

col Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文