collé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła collé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

copié-collé, copier-coller [kɔpjekɔle] RZECZOW. m INFOR

coupé-collé, couper-coller [kupekɔle] RZECZOW. m INFOR

lamellé-collé <pl lamellés-collés> [lamɛlekɔle] RZECZOW. m

1. coller (faire adhérer):

3. coller (mettre):

coller inf
to stick inf

1. coller (adhérer):

Tłumaczenia dla hasła collé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

collé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła collé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła collé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

collé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文