collective w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła collective w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.collect|if (collective) [kɔlɛktif, iv] PRZYMIOT.

1. collectif (gén):

mass attr
group attr

III.collect|if (collective) [kɔlɛktif, iv]

Zobacz też ferme, convention

I.convention [kɔ̃vɑ̃sjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła collective w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

collective w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła collective w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła collective w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

collective Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

collective Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文