colonnes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła colonnes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

colonne ARCHIT
sur cinq colonnes à la une PRESSE
colonne humide CONSTR
colonne sèche CONSTR
vertebral column technical

Zobacz też Cinquième République, cinquième

demi-colonne <pl demi-colonnes> [d(ə)mikɔlɔn] RZECZOW. ż ARCHIT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła colonnes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

colonnes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła colonnes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła colonnes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

colonnes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文