combien w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła combien w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.combien1 [kɔ̃bjɛ̃] PRZYSŁ.

1. combien (dans une interrogation):

II.combien de CZŁ. OKR. interrog

1. combien (avec un nom dénombrable):

combien2 <pl combien> [kɔ̃bjɛ̃] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła combien w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

combien w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła combien w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.combien [kɔ̃bjɛ̃] PRZYSŁ.

II.combien [kɔ̃bjɛ̃] RZECZOW. m inf

III.combien [kɔ̃bjɛ̃] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła combien w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

combien Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文