comique w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła comique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

opéra-comique <pl opéras-comiques> [ɔpeʀakɔmik] RZECZOW. m

héroï-comique <pl héroï-comiques> [eʀɔikɔmik] PRZYMIOT.

tragi-comique <pl tragi-comiques>, tragicomique <pl tragicomiques> [tʀaʒikɔmik] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła comique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

comique w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła comique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła comique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

comique Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文