commerciale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła commerciale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.commerc|ial (commerciale) <mpl commerciaux> [kɔmɛʀsjal, o] PRZYMIOT.

II.commerc|ial (commerciale) <mpl commerciaux> [kɔmɛʀsjal, o] RZECZOW. m (ż)

I.technico-commerc|ial (technico-commerciale) <mpl technico-commerciaux> [teknikokɔmɛʀsjal, o] PRZYMIOT.

II.technico-commerc|ial (technico-commerciale) <mpl technico-commerciaux> [teknikokɔmɛʀsjal, o] RZECZOW. m (ż) (personne)

Tłumaczenia dla hasła commerciale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

commerciale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła commerciale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.commercial(e) <-aux> [kɔmɛʀsjal, jo] PRZYMIOT.

II.commercial(e) <-aux> [kɔmɛʀsjal, jo] RZECZOW. m(ż)

I.technico-commercial(e) <technico-commerciaux> [tɛknikokɔmɛʀsjal, jo] PRZYMIOT.

II.technico-commercial(e) <technico-commerciaux> [tɛknikokɔmɛʀsjal, jo] RZECZOW. m(ż) COM

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła commerciale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

commerciale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文