communs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła communs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.commun (commune) [kɔmœ̃, yn] PRZYMIOT.

2. commun (appartenant à plusieurs):

joint attr

VII.commun (commune) [kɔmœ̃, yn]

Tłumaczenia dla hasła communs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

communs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła communs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

commun(e) [kɔmœ̃, yn] PRZYMIOT.

lieu commun <lieu communx lieu communs> [ljøkɔmœ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła communs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

communs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

communs Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła communs w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文