compliqué w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła compliqué w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.compliqué (compliquée) [kɔ̃plike] CZASOW. pp

compliqué → compliquer

II.compliqué (compliquée) [kɔ̃plike] PRZYMIOT.

1. compliqué:

Zobacz też compliquer

Tłumaczenia dla hasła compliqué w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

compliqué w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła compliqué w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła compliqué w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

compliqué Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文