composition w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła composition w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

composition [kɔ̃pozisjɔ̃] RZECZOW. ż

1. composition (éléments constitutifs):

Tłumaczenia dla hasła composition w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
composition MUS, LIT

composition w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła composition w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła composition w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

composition Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文