comptant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła comptant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też argent

1. argent (monnaie):

1. compter (dénombrer):

4. compter (inclure):

3. compter (avoir de l'importance):

4. compter (avoir une valeur):

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła comptant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

comptant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła comptant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.comptant [kɔ̃tɑ̃] RZECZOW. m sans pl

II.comptant [kɔ̃tɑ̃] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła comptant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

comptant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文