comptent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła comptent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. compter (dénombrer):

4. compter (inclure):

3. compter (avoir de l'importance):

4. compter (avoir une valeur):

Zwroty:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła comptent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

comptent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła comptent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła comptent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
w. e. f.

comptent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文