conception w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła conception w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conception [kɔ̃sɛpsjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła conception w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conception w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła conception w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła conception w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conception Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

conception z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文