concours w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła concours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

concours <pl concours> [kɔ̃kuʀ] RZECZOW. m

Zobacz też Concours

jeu-concours <pl jeux-concours> [ʒøkɔ̃kuʀ] RZECZOW. m

II.concourir à CZASOW. przech. obj.indir.

Tłumaczenia dla hasła concours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

concours w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła concours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

jeu-concours <jeux-concours> [ʒøkɔ̃kuʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła concours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

concours Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文