condition w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła condition w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.condition [kɔ̃disjɔ̃] RZECZOW. ż

1. condition (circonstance nécessaire):

3. condition (forme):

4. condition (situation sociale):

5. condition (niveau social):

1. condition (ensemble de circonstances):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła condition w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

condition w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła condition w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

condition [kɔ̃disjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła condition w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

condition Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

condition Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

condition z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文