conducteurs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła conducteurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.conduc|teur (conductrice) [kɔ̃dyktœʀ, tʀis] PRZYMIOT.

II.conduc|teur (conductrice) [kɔ̃dyktœʀ, tʀis] RZECZOW. m (ż)

IV.conduc|teur (conductrice) [kɔ̃dyktœʀ, tʀis]

non-conducteur [nɔ̃kɔ̃dyktœʀ] RZECZOW. m

I.semi-conduc|teur (semi-conductrice) <mpl semi-conducteurs> [səmikɔ̃dyktœʀ, tʀis] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła conducteurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conducteurs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła conducteurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła conducteurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conducteurs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

L
conducteur(-trice) m (ż) de bus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文