conduite w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła conduite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conduite [kɔ̃dɥit] RZECZOW. ż

Zobacz też Conduite accompagnée, sportif

I.sport|if (sportive) [spɔʀtif, iv] PRZYMIOT.

II.sport|if (sportive) [spɔʀtif, iv] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też permis

I.permis (permise) [pɛʀmi, iz] CZASOW. pp

permis → permettre

II.permis (permise) [pɛʀmi, iz] PRZYMIOT.

IV.permis (permise) [pɛʀmi, iz]

Zobacz też conduite, Conduite accompagnée

conduite [kɔ̃dɥit] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła conduite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conduite w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła conduite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conduite [kɔ̃dɥit] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła conduite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conduite Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

conduite z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła conduite w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文