connus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła connus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. connaître (avoir connaissance de):

3. connaître (faire l'expérience de):

5. connaître (personnellement):

III.connaître, connaitre [kɔnɛtʀ]

Zobacz też loup

Zwroty:

elle a vu le loup hum
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła connus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

connus w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła connus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też connaître

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła connus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

connus Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文