conseils w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła conseils w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. conseil (avis):

Zwroty:

conseil de discipline ADMIN, MILIT, ECOLE
conseil de guerre MILIT, HIST

Zobacz też nuit, Conseil supérieur de l'audiovisuel

1. nuit (période):

avocat-conseil <pl avocats-conseils> [avɔkakɔ̃sɛj] RZECZOW. m

médecin-conseil <pl médecins-conseils> [mɛdsɛ̃kɔ̃sɛj] RZECZOW. m

cabinet-conseil <pl cabinets-conseil> [kabinɛkɔ̃sɛj] RZECZOW. m

ingénieur-conseil <pl ingénieurs-conseils> [ɛ̃ʒenjœʀkɔ̃sɛj] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła conseils w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conseils w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła conseils w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła conseils w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conseils Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

conseils Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文