constant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła constant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.constant (constante) [kɔ̃stɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT. On utilise continuous pour décrire une action qui ne cesse pas et continual pour décrire une action qui se répète.

Tłumaczenia dla hasła constant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

constant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła constant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła constant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文