contenus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła contenus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też contenir

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła contenus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

contenus w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła contenus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła contenus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

contenus Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

contenus z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文