conventions w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła conventions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.convention [kɔ̃vɑ̃sjɔ̃] RZECZOW. ż

convention-cadre <pl conventions-cadres> [kɔ̃vɑ̃sjɔ̃kadʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła conventions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

conventions w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła conventions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła conventions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conventions Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

conventions Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文