convient w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła convient w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

convenir obj.indir.:

III.convenir de CZASOW. przech. obj.indir.

Tłumaczenia dla hasła convient w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

convient w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła convient w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.convenir1 [kɔ̃vniʀ] CZASOW. nieprzech. impers

III.convenir2 [kɔ̃vniʀ] CZASOW. przech. (reconnaître)

Tłumaczenia dla hasła convient w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

convient Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文