copain w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła copain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.copain (copine) [kɔpɛ̃, in] inf PRZYMIOT.

II.copain (copine) [kɔpɛ̃, in] inf RZECZOW. m (ż)

III.copain (copine) [kɔpɛ̃, in] inf

IV.copain (copine) [kɔpɛ̃, in] inf

Tłumaczenia dla hasła copain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

copain w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła copain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła copain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

copain Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文