coq w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła coq w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

Zobacz też coq

I.pied-de-coq <pl pieds-de-coq> [pjedkɔk] PRZYMIOT. inv

II.pied-de-coq <pl pieds-de-coq> [pjedkɔk] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła coq w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

coq w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła coq w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła coq w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

coq Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文