cordes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cordes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

9. corde (mesure):

corde lisse SPORT
corde à nœuds SPORT
corde raide lit, fig
corde de rappel SPORT

Zwroty:

Zobacz też pendu, cou, arc

I.pendu (pendue) [pɑ̃dy] CZASOW. pp

pendu → pendre

II.pendu (pendue) [pɑ̃dy] PRZYMIOT.

III.pendu (pendue) [pɑ̃dy] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła cordes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cordes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cordes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cordes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

cordes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文