corps w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła corps w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

corps <pl corps> [kɔʀ] RZECZOW. m

1. corps ANAT:

10. corps:

corps et biens NAUT
corps de ferme ARCHIT
corps jaune ANAT
corps de logis ARCHIT
corps noir PHYS

Zobacz też sain, larme, grand, diable

sain (saine) [sɛ̃, sɛn] PRZYMIOT.

1. larme PHYSIOL:

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

1. diable:

diable MYTH, REL

corps-mort <pl corps-morts> [kɔʀmɔʀ] RZECZOW. m NAUT

garde-corps <pl garde-corps> [ɡaʀdəkɔʀ] RZECZOW. m

mi-corps <à mi-corps> [amikɔʀ] PRZYSŁ.

bras-le-corps <à bras-le-corps> [abʀalkɔʀ] PRZYSŁ.

haut-le-corps <pl haut-le-corps> [ˈolkɔʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła corps w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

corps w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła corps w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

haut-le-corps [´ol(ə)kɔʀ] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła corps w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

corps Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

corps z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文