correct w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła correct w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

correct (correcte) [kɔʀɛkt] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła correct w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

correct w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła correct w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła correct w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

correct Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

c'est correct Québec (ça va bien)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文